Medical Sandbox

Latest Posts

Medical Sandbox til verdensmesterskaberne i universitetsstartup?

show_4992a999214b68_66918368

Vi er i Medical Sandbox fuldstændigt forbløffede, begejstrede og chokerede! Vores projekt omkring udvikling af en fælles digital platform for nationale behandlingsvejledninger i sundhedsvæsenet er blevet udvalgt til at deltage i Venture Cup University Startup World Cup sammen med 49 internationale universitetsstartups!

Det kom virkelig som en overraskelse, da mailen tikkede ind  og foranledigede en akut mødeindkaldelse over Skype. Efter at have gennemgået alle stadier fra begejstring og overmod til ængstelse og bekymring går den vilde omrokering af planer og vagter igang. Vi er så klar!

Eventet er en uges forløb fra den 3. til den 7. oktober, med workshops og pitch-træning, ledende op til semifinalerne torsdag den 6/10 og det store finaleshow fredag den 7/10. Læs mere og se hele programmet her: http://universityworldcup.com

Vi glæder os helt utroligt meget og vil løbende opdatere på facebook, op til og under ugen.

‘A little progress every day adds up to BIG results’

To glade teammedlemmer

Det føles som ingen tid, men et halvt år er gået siden vi i Medical Sandbox præsenterede vores idé til en mobilapplikation indeholdende de nationale behandlingsvejledninger for akut nyresvigt i en ny og intuitiv opsætning. Der ligger langt større mængder arbejde bagude end vi havde forestillet os, men nu er vi endelig (og allerede) der hvor vi med store smil på læben kan underskrive kontrakten med Dansk Nefrologisk Selskab, levere første prototype på mobilapplikationen OG fremvise Dansk Nefrologisk Selskabs nye hjemmeside. Vi er så utroligt glade, overraskede og begejstrede at det næsten konkurrerer med iveren efter at haste videre med projektet, frem imod deadline i slutningen af november, hvor produktet skal frigives, efter at være blevet gennemtestet af nefrologer.

Medical Sandbox inviteret til Dansk Nefrologisk Selskabs årsmøde

logo_inverted_vector

I forbindelse med projektet omkring udvikling af en applikation til håndtering af akut nyresvigt for Dansk Nefrologisk Selskab er Medical Sandbox inviteret med til Årsmødet den 29-30 april på Hotel Scandic i Sydhavnen. Medical Sandbox vil være til stede i form af en stand, hvor alle tre partnere vil fremvise projektet, som ikke kun omfatter mobilapplikationen, men også en webapplikation til håndtering af kronisk nyresvigt, primært i almen praksis, samt en opdatering af Dansk Nefrologisk Selskabs hjemmeside.

Det vil være muligt at se og prøve tidlige mock-ups af applikationerne på iPhone, iPad og Macbook i standen samt få en snak omkring perspektiverne for projektet og historien bag Medical Sandbox’ involvering i nefrologien.

Desuden har selskabet accepteret et abstract skrevet af Emil Iversen, Jesper Juul Larsen og Bo Feldt-Rasmussen omkring AKI-applikationen til verbal præsentation lørdag den 30. mellem kl. 13.15 og 14.05.

AKI-projekt skal præsenteres på Dansk Selskab for Akutmedicins årsmøde

Se mere her: www.akutmedicin.org

Medical Sandbox har fået udvalgt et abstract til præsentation på Dansk Selskab for Akutmedicins årsmøde d. 8-9 april 2016 i Vejle!

Abstractet omhandler specifikt algoritmen omkring akut nyresvigt i applikationen som udvikles for Dansk Nefrologisk Selskab. Udgangspunktet er fokus på tankegang på tværs af specialer i de fælles akutmodtagelser på landets hospitaler, hvor akut nyresvigt præsenterer sig hos patienter med problemstillinger indenfor samtlige medicinske og kirurgiske specialer.

Formålet er at skabe opmærksomhed omkring projektet og finde støtte til indførsel af den færdige applikation hos flest muligt yngre- og speciallæger, således at det størst mulige antal patienter får gavn af initiativet.

I forbindelse med udfærdigelsen af abstract og artikler omkring applikationen tænkes der også på hvorledes effekten måles, når først applikationen er launchet. Dette bliver yderligere et projekt, som vil blive beskrevet senere i processen.

Medical Sandbox indgår samarbejde med Dansk Nefrologisk Selskab

placeit

Medical Sandbox og Dansk Nefrologisk Selskab har indgået samarbejde omkring at udvikle en applikation for selskabet til nedsættelse af forekomsten af akut nyresvigt på danske hospitaler.

Applikationen vil indeholde Dansk Nefrologisk Selskabs nye nationale guidelines på emnet, pakket ind i en innovativ algoritme, som leder brugeren igennem trinene for identificering, behandling og opfølgning af akut nyresvigt. Derudover kommer applikationen til at indeholde guide til vurdering af patienters risiko for udvikling af akut nyresvigt samt algoritme over diagnosticering, udredning, behandling og kontrol af kronisk nyresygdom.

Applikationen forventes færdig i efteråret 2016 og de basale funktioner vil blive præsenteret ved en stand til Dansk Nefrologisk Selskabs Årsmøde, 29-30 april 2016 i København.

Udover mobilapplikationen omfatter aftalen også en webapplikation omkring håndteringen af kronisk nyresygdom, primært i almen praksis, samt en opdatering af Dansk Nefrologisk Selskabs hjemmeside: Nephrology.dk