Medical Sandbox

Månedsarkiv: marts 2016

AKI-projekt skal præsenteres på Dansk Selskab for Akutmedicins årsmøde

Se mere her: www.akutmedicin.org

Medical Sandbox har fået udvalgt et abstract til præsentation på Dansk Selskab for Akutmedicins årsmøde d. 8-9 april 2016 i Vejle!

Abstractet omhandler specifikt algoritmen omkring akut nyresvigt i applikationen som udvikles for Dansk Nefrologisk Selskab. Udgangspunktet er fokus på tankegang på tværs af specialer i de fælles akutmodtagelser på landets hospitaler, hvor akut nyresvigt præsenterer sig hos patienter med problemstillinger indenfor samtlige medicinske og kirurgiske specialer.

Formålet er at skabe opmærksomhed omkring projektet og finde støtte til indførsel af den færdige applikation hos flest muligt yngre- og speciallæger, således at det størst mulige antal patienter får gavn af initiativet.

I forbindelse med udfærdigelsen af abstract og artikler omkring applikationen tænkes der også på hvorledes effekten måles, når først applikationen er launchet. Dette bliver yderligere et projekt, som vil blive beskrevet senere i processen.

Medical Sandbox indgår samarbejde med Dansk Nefrologisk Selskab

placeit

Medical Sandbox og Dansk Nefrologisk Selskab har indgået samarbejde omkring at udvikle en applikation for selskabet til nedsættelse af forekomsten af akut nyresvigt på danske hospitaler.

Applikationen vil indeholde Dansk Nefrologisk Selskabs nye nationale guidelines på emnet, pakket ind i en innovativ algoritme, som leder brugeren igennem trinene for identificering, behandling og opfølgning af akut nyresvigt. Derudover kommer applikationen til at indeholde guide til vurdering af patienters risiko for udvikling af akut nyresvigt samt algoritme over diagnosticering, udredning, behandling og kontrol af kronisk nyresygdom.

Applikationen forventes færdig i efteråret 2016 og de basale funktioner vil blive præsenteret ved en stand til Dansk Nefrologisk Selskabs Årsmøde, 29-30 april 2016 i København.

Udover mobilapplikationen omfatter aftalen også en webapplikation omkring håndteringen af kronisk nyresygdom, primært i almen praksis, samt en opdatering af Dansk Nefrologisk Selskabs hjemmeside: Nephrology.dk